Procedures and Surgery
Maternity
 
 
 
 
 
 
 
 
Gynaecology
 
 
 
 
Ultrasound scan
 
 
 
 
 
Contraception
 
 
 
 
 
Ultrasound Scan
 
 
 
Breast scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPSR and PMR High Achievers 2012

A good number of children delivered in Hospital Wanita Metro have achieved good academic results. In recognition of their hard work and to motivate them to do well in their study, we were giving out UPSR and PMR achievements award to these children. Below is the list of high arhievers 2012.

UPSR 2011
Mother's name
PMR 2011
Mother's name
Alcan Tan Rou Ee
Loo Siew Kwee
Alvin Tee Chun Hong
Lee Bee Leng
Chang Chi Yin
Kok Chia Hui
Goh Aik Haow
Heng Guit Mi
Cheng Ker Hui
Cheng Bee Hong
Gan Zhen Huang
Quak Soh Choo
Choo Yee Leng
Koh Kim Eng
Ng Shin Wei
Ong Siew Wah
Chua Sin Yee
Tiew Lee Peng
Tan Kea Nie
Lee Mai Lian
Eng Siaw Shuang
Chan Meng Chen
Teoh Tun Sherng
Ang Chin Chin
Gan Hui Jing
Sio Poh Wat
Yeo Ying Xian
Lim Gim Bih
Gan Pei Yong
Ong Mei Sze
Wong Kee
Lucy Chieng Jin Jin
Gan Wee Hao
Ang Lay Hong
Jocelyn Looi Shee Yin
Lee Saw Bee
Lee Jia Min
Liew Sau Fong
Lee Lin Wei
Law Choo Khim
Li Wei Zhi
Lee Yoke Choon
Lim Kian Zhi
Lee Siok Hoon
Lim Kim Yeh
Mock Wai Har
Lim Shu Min
Ng Kerk Chai
Lim Shuet Ying
Lee Bee Cheng
Lim Ze Quan
Tiew Lee Ling
Lim Zhi Yuin
Lim Siew Mooi
Mah Yen Chil
Ang Bee Hoon
Mok Wuan Joo
Haw Peck Hwa
Nancy Tan Min Sze
Gan Gek Suan
Ng Chee Xuan
Tang Sok Fang
Tan Yean Wei
Low Kim Ching
Tee Jia Jian
Song Poh Suan
Teoh Huei Teng
Yap Yen Ching
Yong Kai Wen
Thee Poh Moi